merhaba phpde köşeli parantez içindekilere işlem yaptırmak istiyorum, kaçış karakteri olarak \ kullandım ama sonuç vermiyor. Nerede hata yapıyorum?

Asıl Metin :

[personel_card title="Furkan Damar" thumb="http://127.0.0.1/Wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Forex-Chart-Example-MACD-1024x500.png" desc="Yazılım Geliştirici" link_title="" href="undefined"][alan title="PHP" derece="99"] [alan title="JAva" derece="99"] [/personel_card]

PHP Kodu : preg_match_all('\[personel_card (.*?)\]\[\/personel_card\]', $icerik, $cardlar);

soruldu: 02 Ara '16, 06:01

trex_man's gravatar image

trex_man
01
cevap kabul oranı: 0%


sorguyu şu şekiklde yapıp sorunu çözdüm /\personel_card(.*?)\\[\/personel_card]/si

permanent link

cevaplandı: 02 Ara '16, 07:16

trex_man's gravatar image

trex_man
01
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×2

Soruldu: 02 Ara '16, 06:01

Görüntüleme: 101 kez

Son güncelleme: 02 Ara '16, 07:16

powered by BitNami OSQA