Controlere gelen MultipartHttpServletRequest istediği service methoduna iletiliyor ve mu method Async. Bu method içerisinde hem upload işlemi hemde audit işlemi gerçekleştiriyorum fakat auidit işlemi için auidiService de yer alan methoda ip adresini almaya çalıştıgımda patlıyor.

public class IPAddressUtil {

public static String getCurrentRequestIpAddress() {
  String currentRequestIpAddress = ((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.currentRequestAttributes())
      .getRequest().getHeader("X-FORWARDED-FOR");
  return currentRequestIpAddress;
} }

java.lang.IllegalStateException: No thread-bound request found: Are you referring to request attributes outside of an actual web request, or processing a request outside of the originally receiving thread? If you are actually operating within a web request and still receive this message, your code is probably running outside of DispatcherServlet/DispatcherPortlet: In this case, use RequestContextListener or RequestContextFilter to expose the current request.

soruldu: 02 Ara '16, 08:34

jackk's gravatar image

jackk
5422418
cevap kabul oranı: 4%

değiştirildi: 02 Ara '16, 08:37

Controller metoduna HttpServletRequest tipinde parametre almayı denedin mi? Örneğin;

void doIt(HttpServletRequest request, ...) { String forwardedFor = request.getHeader("X-FORWARDED-FOR"); }

(03 Ara '16, 05:05) acemi acemi's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×130
×2

Soruldu: 02 Ara '16, 08:34

Görüntüleme: 104 kez

Son güncelleme: 03 Ara '16, 05:05

powered by BitNami OSQA