Android studioda galeriden seçtiğim resmi imageviewde nasıl gösterebilirim?

soruldu: 07 Ara '16, 02:15

ubeydullahmusab's gravatar image

ubeydullahmusab
0248
cevap kabul oranı: 0%


http://stackoverflow.com/questions/10473823/android-get-image-from-gallery-into-imageview

Bu adreste şöyle birşey var:

img.setImageURI(selectedImageUri);

Belki bu işine yarar.

permanent link

cevaplandı: 12 Ara '16, 09:18

kodmanyagha's gravatar image

kodmanyagha
3.6k152956
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 07 Ara '16, 02:15

Görüntüleme: 104 kez

Son güncelleme: 12 Ara '16, 09:18

powered by BitNami OSQA