Javada bu şekilde pencere kapatılana kadar bir ses dosyasını sürekli olarak oynatabilir miyim? Ama ben pencereyi kapatana kadar hiçbir şekilde kesilme olamayacak. Acaba bunu bu şekilde yapabilir miyim?

 public class ses extends Thread {

public void run() {
  while(true){
   try {
      AudioInputStream audioInputStream = AudioSystem.getAudioInputStream(new File("arkaplan.wav").getAbsoluteFile());
      Clip clip = AudioSystem.getClip();
      clip.open(audioInputStream);
      clip.start();
      Thread.sleep(15000);
    } catch(Exception ex) {
      System.out.println("Error with playing sound.");
      ex.printStackTrace();
    }
  }
  }

  }
  class sescal{
  public static void main(String[] args){
  Thread t1=new Thread(new ses());
  t1.start();
 }

   }
Bu kayıt wiki sayfası olarak tanımlanmıştır.

soruldu: 25 Ara '16, 10:46

Rslnn's gravatar image

Rslnn
10
cevap kabul oranı: 0%

Clip.loop (); kullanırsan sürekli çalmaya devam eder

(26 Ara '16, 13:20) Coder ACJHP Coder%20ACJHP's gravatar image

Şöyle yapabilirsin :

import java.io.File;

import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.Clip;

public class Snippet {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

    AudioInputStream inputStream = AudioSystem.getAudioInputStream(new File("notify.wav"));
    Clip clip = AudioSystem.getClip();
    clip.open(inputStream);
    clip.loop(Clip.LOOP_CONTINUOUSLY);
    Thread.sleep(10000); 
  }
}
permanent link

cevaplandı: 26 Ara '16, 13:24

Coder%20ACJHP's gravatar image

Coder ACJHP
3181311
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 27 Ara '16, 01:10

kodmanyagha's gravatar image

kodmanyagha
3.6k152856

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×33

Soruldu: 25 Ara '16, 10:46

Görüntüleme: 76 kez

Son güncelleme: 27 Ara '16, 01:10

powered by BitNami OSQA