Projede aynı kodları tekrar tekrar yazdım. Örneğin soap kodlarını. Ben bu heryerde yazdığım kodları sınıf haline getirmek istiyorum. Ancak şurda bir sıkıntı var. Sınıfın içersine öyle bir metod yazmalıyım ki alacağı parametre sayısı belli olmasın. Ben bu metodu çağırdığım zaman mesela, 2 tane String 1 tane int tipinde parametre verebileyim. Böyle bişey yapılabilir mi?

soruldu: 20 Tem '12, 04:14

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

mesela netten bulduğum bir kodda public PrismWithMultipleConstructor(float w,float h){ width=w; height=h; depth=1.0f;
} parametre sayısı ve gelecek parametrelerin tipi belli.Bunları dinamik nasıl yaparız.

(20 Tem '12, 04:17) emax_64 emax_64's gravatar image

elipsis notasyonunu kullanabilirsiniz. Ama bunun yerine fonksiyonu overload etmeniz daha yerinde olabilir.

public void doSomething(Object params...){
// bu alanda params[] arrayi kullanılabilir
}

kullanırken elipsis ile tanımlandığı için istediğiniz kadar parametre ve tür olarak da object belirtildiği için istediğiniz türde parametre verebilirsiniz.

doSomething(int i, int j, boolean b, String str)

overload etmek isterseniz aynı fonksiyonu aynı dönüş tipiyle farklı parametrelerle yazmalısınız.

public void doSomething(int i){
//
}

public void doSomething(int i, String str){
//
}

public void doSomething(int i, int j, String str){
//
}
permanent link

cevaplandı: 20 Tem '12, 04:24

baran's gravatar image

baran
2.1k81939
cevap kabul oranı: 30%

tamm tşkler..

(20 Tem '12, 04:40) emax_64 emax_64's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 20 Tem '12, 04:14

Görüntüleme: 551 kez

Son güncelleme: 20 Tem '12, 04:40

powered by BitNami OSQA