Solaris 10 işletim sistemindeki bir zone'da; sistemin varsayılan charset'ini ve collation'unu nasıl öğrenebilirim?

soruldu: 05 Mar '12, 07:51

sabanu's gravatar image

sabanu
83621017
cevap kabul oranı: 22%

değiştirildi: 24 Nis '12, 05:28

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

bu arada terminalde iken öğrenmek istiyorum, çünkü o zone'a sadece ssh erişimim var.

(05 Mar '12, 07:52) sabanu sabanu's gravatar image

locale komutu ile:

matrix@db5:~> locale
LANG=de_DE.UTF-8
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
permanent link

cevaplandı: 05 Mar '12, 19:02

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1
×1

Soruldu: 05 Mar '12, 07:51

Görüntüleme: 526 kez

Son güncelleme: 24 Nis '12, 05:28

powered by BitNami OSQA