mojarra jsfin referans implementasyonu. maven ile oluşturulan projelerde dependency olarak daha çok

  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-api</artifactId>
    <version>2.1.x</version>      
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.sun.faces</groupId>
    <artifactId>jsf-impl</artifactId>
    <version>2.1.x</version>
  </dependency>

bu tanımlamayı görüyorum. maven repositoryde birde mojarra-jsf-api ve mojarra-jsf-impl artifactidsi var. bunlardan hangisi referans implementasyon ve aralarında ne fark var?

soruldu: 27 Tem '12, 12:53

lazy's gravatar image

lazy
146171724
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 16 May '13, 02:48

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Aslında sorun iki konuyu içeriyor.

Jar dosyalarındaki mojarra ve jsf isimleri ne anlama geliyor?

JSF 2.0 Java Community Process tarafından JSR-314 Specificationı ile devam ettiriliyor. Yani bu specificasyon kurallarına uyan herkes bir JSF kütüphanesi geliştiriyor. Şu anda bilinen 2 JSF geliştirmesi mevcut.

Mojarra ve jsf ön ekleri bu geliştirmeleri yapan takımlar tarafından verilmiş isimler. Geliştirme süreclerinde farklı isimler alabilirler veya isimleri de değiştirilebilir.

İkinci sorun;

jar isimlerindeki api,impl ve bundle ekleri neyi ifade ediyor?

 • API : Kütüphanenin interfacelerini içeriyor.
 • IMPL : interface implemantasyonlarını içeriyor.
 • BUNDLE : Jar'ı java uygulaması olarak çalıştırmak için gereken bütün bağımlılıkları içeriyor.
permanent link

cevaplandı: 15 May '13, 06:08

erencan's gravatar image

erencan
8161812
cevap kabul oranı: 40%

değiştirildi: 15 May '13, 06:13

-1

Pom.xml de ekli gelen jsf-api ile mojarra-jsf-api aynı ikisi de Sun ın kütüphaneleri. Mojarra projenin sonradan aldığı isim sadece.

permanent link

cevaplandı: 13 May '13, 03:40

besc's gravatar image

besc
60227
cevap kabul oranı: 0%

Ek bilgi olsun 2.1.06 versiyonunda bug mevcut, o yüzden en güncel versiyonunu kullamnızda fayda var. 2.1.22 olması gerekiyor son sürümü.

(13 May '13, 04:34) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

@J2EE Bütün sürümlerde buglar mevcut, bugsız bir geliştirme mümkün mü?

(15 May '13, 06:10) erencan erencan's gravatar image

Çok genel bir bug bahsettiğim ; PWC3999: Cannot create a session after the response has been committed

hatasını alırsanız mojarro'nun sürümünden dolayıdır. Bugsız bir geliştirme olup olamayacağı ayrı bir konudur. Benimkisi sadece edinilmiş bir tecrübenin paylaşılmasıdır.

(15 May '13, 07:49) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

@J2EE Bahsettiğin bug 2.1.8. versiyonu ile çözülmüş. http://stackoverflow.com/a/11882658/892994 Bu adreste de açık 400 bug bulunuyor. Bugsız geliştirme bence mümkün değil. :( https://java.net/jira/browse/JAVASERVERFACES_SPEC_PUBLIC#selectedTab=com.atlassian.jira.plugin.system.project%3Aissues-panel

(15 May '13, 08:18) erencan erencan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×30
×1

Soruldu: 27 Tem '12, 12:53

Görüntüleme: 1,587 kez

Son güncelleme: 16 May '13, 02:48

powered by BitNami OSQA