@Observer("NotLoggedIn")
  public void SaveLog() {
    System.out.println("NotLoggedIn observer calisti ");

  }

yukarıdaki gibi bi observer metodum var, login işlemi başarısız olursa yukarıdaki observerın yakalayacağı bi event fırlatıyorum fakat login işleminin bu observer ile yakalanması mümkün olmuyor, çünkü observer ın içersinde bulunduğu bean ın örneği hiç olusturulmamış oluyor(login metodu baska bi bean içersinde ). Tam da bu noktada observer lar ait oldukları component örneği oluşturulmamış ise çalışmazlar mı? bir seam componentini session ın baslaması yada uygulama sunucusunun baslaması ile otomatikmen olusturmak için bi annotasyon varmı acaba? bean basına @AutoCreate annotasyonu ekledim ancak çalışmadı

soruldu: 05 Mar '12, 16:46

trueLife's gravatar image

trueLife
699182430
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 16 Haz '12, 11:45

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


@AutoCreate annotationu bir Seam-Bean baska bir SeamBean nin icine @In annotationu ile injection yapilmak istendiginde kullanilir. Böylece In attribute requires non-null value seklindeki bir hata önlenebilir. Eger bir Seam komponent herhangi bir xhtml sayfasinda kullaniliyorsa, zaten ozaman otamatik olarak olusturulur. Senin durumunda, bir komponenti Application-Scope da baslangicta olusturmak icin @Startup annotation unu kullanabilirsin.

permanent link

cevaplandı: 06 Mar '12, 02:57

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×2
×1

Soruldu: 05 Mar '12, 16:46

Görüntüleme: 719 kez

Son güncelleme: 16 Haz '12, 11:45

powered by BitNami OSQA