Core java tam olarak nedir?

soruldu: 17 Ağu '12, 04:59

mhkoca60's gravatar image

mhkoca60
1.8k264554
cevap kabul oranı: 15%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 09:16

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Biraz araştırdım şöyle malum arama motorunda benimde düşündüğümden farklı bir söylem bulamadım. Sun, Core java olara Java SE'yi göstermiş. Fakat bazı programcılar java.util.* kütüphanesini baz almış ve bunun üzerinde avdanced java gibi bir terim ile bazı kavramları ayırt etmeye çalışmışlar. Mesela, Java SE ile üçüncü parti bir araç kullandıgınızda bu daha kompleks bir yapı olacağından gelişmiş(advanced) java olarak atfedilmiş. Buna örnek olarak network programlama gibi terimlerde dahil edilmiş.

Ben Sun'ın tanımına uygun olarak Java SE'yi baz alıyorum ve standart konsol uygulamaları olarak nitelendiriyorum.

permanent link

cevaplandı: 17 Ağu '12, 08:00

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100
cevap kabul oranı: 18%

benim için core java şunlardan ibaret;

  • java dilinin syntax'i, dil yapısı, özellikleri, mimarisi, vs vs
  • jvm'nin çalışma mantığı
  • java se api
  • java servlet api (bunu java web developer olduğum için yazdım ;) )
permanent link

cevaplandı: 17 Ağu '12, 16:19

sabanu's gravatar image

sabanu
83621017
cevap kabul oranı: 22%

değiştirildi: 17 Ağu '12, 16:20

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 17 Ağu '12, 04:59

Görüntüleme: 2,567 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 09:16

powered by BitNami OSQA