java ile tcp protokollerinde bir serversocket uygulama yazıyorum. verileri gönderip alabilmek için objectoutputstream ve objectinputstream kullanıyorum. merak ettiğim şey ise bu streamlerle kompleks objeleri (hashtable, hashmap, dictionary gibi) client-server arasında nasıl gönderip alabilirim?

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

soruldu: 27 Ağu '12, 02:20

keep_out's gravatar image

keep_out
1222
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Ağu '13, 09:13

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×10
×2

Soruldu: 27 Ağu '12, 02:20

Görüntüleme: 612 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '13, 09:13

powered by BitNami OSQA