Merhaba arkadaşlar Projemde Loading ekranı için arkaplanda çalıştıran threadlar kullanıyorum. Threadi

Activity act=MainACtivity.this;
      act.runOnUiThread(new Runnable() {
//yapılacaklar
  }
  });

şeklinde kullanınca hata vermiyor ama tam olark arka planda çalıştığını da söyleyemem uygulama donuyor bi kaç sn..

Aşağıdaki Şekilde yapınca aynı kodda hata veriyor. Normalde aşağıdaki kodla loading ekranı yapabiliyorum. sleeplerle proggressbarı arka planda doldurabiliyorum yani aşağıdaki kod arkaplanda çalışıyor. Ama bunu json ile veri çekerken kullandığımda hata veriyor.

new Thread(){
         public void run() {
//yapılacaklar
  }
  }.start();

Hata verdiği yer ise(talep benim classım):

talep talepkaydi = new talep(baslik, aciklama, Resim);

Classımın kodu da:

import android.app.Activity;

 public class talep extends Activity {
  private String baslik;
  private String aciklama;
    private int resim;

  public talep(String baslik, String aciklama,int image){

    this.ilgiAck = ilgiAck;
    this.baslik = baslik;
        this.resim= image;
  }

  public String getilgiAck() {
    return ilgiAck;
  }
  public void setilgiAck(String ilgiAck) {
    this.ilgiAck = ilgiAck;
  }
  public String getbaslik() {
    return baslik;
  }
  public void setbaslik(String baslik) {
    this.baslik = baslik;
  }
  public int getresim() {
    return resim;
  }
  public void setresim(String image) {
    this.resim= image;
  }

}

LOGCHAT:

08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783): FATAL EXCEPTION: Thread-13
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783): android.view.ViewRoot$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.ViewRoot.checkThread(ViewRoot.java:2932)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.ViewRoot.requestLayout(ViewRoot.java:629)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.View.requestLayout(View.java:8267)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.View.requestLayout(View.java:8267)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.View.requestLayout(View.java:8267)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.View.requestLayout(View.java:8267)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.widget.RelativeLayout.requestLayout(RelativeLayout.java:257)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.view.View.requestLayout(View.java:8267)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.widget.AbsListView.requestLayout(AbsListView.java:1102)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at android.widget.ListView.setSelectionFromTop(ListView.java:1893)
08-28 13:48:12.893: E/AndroidRuntime(1783):   at com.example.texpom1.TalepListe$TaskLoadMore$1.run(TalepListe.java:357)
08-28 13:48:13.143: W/IInputConnectionWrapper(1783): showStatusIcon on inactive InputConnection

Yardımlarınızı Bekliyorum Teşekkürler...

soruldu: 28 Ağu '12, 09:44

creseos's gravatar image

creseos
2.0k468187
cevap kabul oranı: 37%

değiştirildi: 29 Ağu '12, 07:10

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


aynı amaca hizmet eden [link text][1]

[1]: http://stdioe.blogspot.com/2012/07/how-to-change-mainstart-screen-on.html adresindeki ornegi inceleyebilirsin

permanent link

cevaplandı: 31 Oca '13, 14:16

gturedi's gravatar image

gturedi
2.8k41538
cevap kabul oranı: 26%

1

İlginiz için teşekkürler. kodları thread içinde kullanıp hata veren yeri runoithread içinde kullanınca sorunum çözülmüştü.

İyi çalışmalar

(01 Şub '13, 08:09) creseos creseos's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×33
×3

Soruldu: 28 Ağu '12, 09:44

Görüntüleme: 1,012 kez

Son güncelleme: 01 Şub '13, 08:10

powered by BitNami OSQA