Selamlar,

Anroid üzerinde uygulama geliştirme hususunda bilgisi olanlar bilirler. Belli başlı bileşenler (Activity, Service, Intent, Content Provider, Broadcast Receiver), kaynaklar (strings.xml, values.xml, AndroidManifest.xml) ve varlıklar (görüntü, ses dosyaları vs) bir Android projesini bina eder.

Kullanıcı arayüzü, animasyon, menü gibi öğeler XML dosyalarında saklanır. Bunlar cihazdan cihaza, dilden dile, boyuttan boyuta değişkenlik gösterebileceği için Java kodundan ayrı olarak saklanabilir. Activity gibi sıkça miras alınan (extend edilen) sınıflar, XML dosyalarındaki kullanıcı arayüzünü ilgilendiren bu kaynakları etkileştirerek, onları gerekli sınıflarla, nesnelerle irtibatlandırmayı sağladığı gibi, aynı zamanda uygulamanın yaşam döngüsüne de etki ederler. Zaman zaman bazı özel davranışları da sınıflar nezninde, ihtiyaç oldukça hayata geçiririz (implement ederiz).

  • Böyle düşündüğümüzde Android SDK'nın bize sunduğu şablon nedir? MVC gibi içerikle, denetimin, denetimle arayüzün ayrıldığı bir şablon mudur?

  • Ek olarak biz Android ile uygulama geliştirirken Java hususunda nasıl iyi alışkanlıklar elde edebiliriz? Bu mümkün mertebe uygulamadan uygulamaya değişir mi? Yoksa uygulama geliştirici tarafından takınılacak ve Android'in sınıf mimarisine uygun bir tasarım şablonu alışkanlığı olur mu/var mıdır/takınıyor musunuz?

soruldu: 05 Eyl '12, 16:57

murtaza's gravatar image

murtaza
981122535
cevap kabul oranı: 29%

değiştirildi: 05 Eyl '12, 17:02

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,101
×824
×14
×6

Soruldu: 05 Eyl '12, 16:57

Görüntüleme: 1,066 kez

Son güncelleme: 05 Eyl '12, 17:02

powered by BitNami OSQA