Bir yerde

@Entity
@Table(name="tablo")
public class tablo ..

şeklinde sınıflarım var. Bunu jar yapıp başka projede kullanmak istiyorum fakat

`org.hibernate.MappingException: Unknown entity : ....tablo`

seklinde hata aliyorum. şurası da şöyle

 <bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">
    <property name="dataSource"><ref local="dataSource"/></property>
    <property name="packagesToScan" value="*" />

soruldu: 06 Eyl '12, 06:27

tafali's gravatar image

tafali
4593412
cevap kabul oranı: 12%


Entity ler ContexManager tarafından, deploy esnasında belli yerlerde otamatik olarak aranır. Bu arama icin Root, persistence.xml in bulundugu yerin bir üst katmanidir. Yani eger Persistence.xml , org/btsoru/META-INF/ in altında ise, Root org/btsoru/* dur. Burdaki entity ler otamatik olarak bulunur.

Bunun dışında kesin yerleri, persistence.xml de yada hibernate.cfg.xml dosyasinda listelenebilir :

<class>org.btsoru.entity.User</class>

Üçüncü olarak da eger Entity ler bir Jar dosyasinda ise, bu jar dosyasınin yeri;

<jar-file>/lib/entitys.jar</jar-file>

şeklinde belirtilmelidir.

Eger pesistence.xml ve ya hibernate.cfg.xml dosyasinin icerigini yazarsan, daha detayli yardımcı olabiliriz.

permanent link

cevaplandı: 08 Eyl '12, 05:51

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111
×16
×14

Soruldu: 06 Eyl '12, 06:27

Görüntüleme: 996 kez

Son güncelleme: 08 Eyl '12, 05:51

powered by BitNami OSQA