<p:panel footer="#{htmlBean.resultSearch}"> Bu kod bana null source hatası veriyor fakat proje başlatıldıktan sonra eklediğim de tam istediğim gibi çalışıyor. Sanırım Faces konteyner da işlenirken henüz htmlBean diye bir sınıfı tanımadığı için haliye bu hata meydana geliyor. Bu konu hakkında herhangi bir çözüm önerisi olan var mı?

soruldu: 13 Eyl '12, 13:47

atmaca's gravatar image

atmaca
76111217
cevap kabul oranı: 33%


Çalışma zamanında "#{htmlBean.resultSearch}" deyimi işletilirken, "htmlBean" isminde bir bean kayda geçirilmiş ise, Faces bunu(FacesContext ayağa kalkmış ise) temin etmeyi garanti eder. Dolayısıyla aldığınız hata bean niteliğinin null olması ile ilgili olmalı.

  <p:panel footer="#{null !=htmlBean.resultSearch?htmlBean.resultSearch:''}">

Böylesi bir kullanımda, htmlBean'in resultSearch niteliğinin değeri null olmadığında, panel bileşeninin footer niteliğine set edilir...

permanent link

cevaplandı: 14 Eyl '12, 04:56

hakdogan's gravatar image

hakdogan
2.1k31926
cevap kabul oranı: 43%

Eksik bilgi verdiğimi farkettim sorunu çözünce. resultSearch değişkeninin getter metodu içinde aşağıda ki gibi bir kod vardı. Burası null fırlatıyormuş. Özür dilerim.

A a = (A)context.getApplication().evaluateExpressionGet(context, "#{a}", A.class);
(14 Eyl '12, 10:50) atmaca atmaca's gravatar image

Rica ederim. Getter metodları içinde bu tarz işlemlerin yapılması doğru değil. Getter metodları, adı üzerinde talep edilen nesneyi iletmek adına oluşturulan basit sarmalayıcılardır. Bunun dışında iş mantığı barındırmamalılar, hele iterasyona konu durumlarda asla. Konu Faces olduğunda buna dikkat etmenizi öneririm...

(14 Eyl '12, 10:59) hakdogan hakdogan's gravatar image

Fakat ben resultSearch değişkenine her istek geldiğinde onu değiştir demek istiyorum bunu başka türlü nasıl sağlayabilirim ki?

(14 Eyl '12, 11:08) atmaca atmaca's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282

Soruldu: 13 Eyl '12, 13:47

Görüntüleme: 569 kez

Son güncelleme: 14 Eyl '12, 11:24

powered by BitNami OSQA