Nesne tabanlı programlamada objelere atanan guid / uuid'lerin tekilliği nasıl sağlanır?

soruldu: 21 Şub '12, 02:18

sabanu's gravatar image

sabanu
83621017
cevap kabul oranı: 22%

değiştirildi: 16 Haz '12, 11:10

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


uuid ve guid'ler genelde 128 bitlik integer sayılardan oluşurlar ve rastgele oluşturulan 128 bitlik bir sayının diğer rastgele oluşturulan 128 bitlik bir sayı ile aynı olma olasılığı matematiksel olarak imkansıza yakındır.

permanent link

cevaplandı: 21 Şub '12, 05:05

sabanu's gravatar image

sabanu
83621017
cevap kabul oranı: 22%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×14
×1
×1

Soruldu: 21 Şub '12, 02:18

Görüntüleme: 1,574 kez

Son güncelleme: 16 Haz '12, 11:10

powered by BitNami OSQA