Eclipse ile yaptığım android projemi telefonuma yüklemeye çalıştığımda kendiliğinden telefon hafızasına yükleniyor ve sdcard'a taşınmıyor. Acaba bunu sdcard'a yüklemek için ne yapmalıyım?

soruldu: 20 Eyl '12, 11:41

ahmetturan's gravatar image

ahmetturan
6225
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 21 Eyl '12, 15:18

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


AndroidManifest.xml dosyasında bunu tanımlayabilirsiniz.

Yine <manifest></manifest> etiketleri içinde android:installLocation özniteliğine preferExternal değerini verirseniz, uygulamanız öncelikle telefonun varsa harici belleğine kurulacaktır.

android:installLocation için kaynak: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-element.html#install

permanent link

cevaplandı: 20 Eyl '12, 12:29

murtaza's gravatar image

murtaza
981122535
cevap kabul oranı: 29%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×104
×2

Soruldu: 20 Eyl '12, 11:41

Görüntüleme: 1,206 kez

Son güncelleme: 21 Eyl '12, 15:18

powered by BitNami OSQA