Veri, Enformasyon, Bilgi Kavramlarını nasıl açıklarsınız?

soruldu: 21 Şub '12, 02:45

ersince76's gravatar image

ersince76
186192327
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 20 Nis '12, 03:36

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Melih Arat'ın Sıra Dışı Yaşam Becerileri adlı kitabından alıntıdır:
http://www.scribd.com/doc/90215240/veri-bilgi-enformasyon

Not: Kitapta alıntı yapılamıyacağına dair uyarı olmadığından ilgili kısmı ekledim buraya.

permanent link

cevaplandı: 19 Nis '12, 18:15

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 19 Nis '12, 18:17

Şu an hatırlayamadığım bir kaynakta: "Bilgi, verinin anlamlı (kullanılabilir, ihtiyaçları karşılayabilir) hale gelmesidir" şeklinde bir tanım vardı

permanent link

cevaplandı: 19 Nis '12, 18:29

aheng's gravatar image

aheng
2067815
cevap kabul oranı: 7%

Ayrıca "Büyük şirketlerde, verinin bilgiye dönüşmesi" başlıklı aşağıdaki yazıda ilgini çekebilir.

http://www.likyateknoloji.com/blog/2010/01/20/buyuk-sirketlerde-verinin-bilgiye-donusmesi/

(19 Nis '12, 18:32) aheng aheng's gravatar image

Enformasyon, meyve dir. Veri, Elma dır. Bilgi ise, tatlı, sulu, kırmızı, kocaman bir elma dır.

permanent link

cevaplandı: 20 Nis '12, 04:32

shodoo's gravatar image

shodoo
349123
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×12
×2
×1

Soruldu: 21 Şub '12, 02:45

Görüntüleme: 1,452 kez

Son güncelleme: 02 Nis '16, 19:11

powered by BitNami OSQA