İki tane selectonemenum var. Bu menünün ilki area hashmap ile doludur. İkincisi ise 1.sinin seçimi neticesinde city hashmap ile dolmaktadır. Fakat doldurma işlemleri başarılı olmasına rağmen bunları kaydetmeye çalıştığım zaman bana value is not valid şeklinde hata vermektedir. Aynı işlemi primefaces demo sayfasında yapmıştır. Benim kodumda herhangi bir eksiklik yok ama bir türlü hashmap ile etkileşimli selectonemenu yapamadım. Acil yardımcı olursanız sevinirim.

soruldu: 15 Eki '12, 04:16

dJava's gravatar image

dJava
216121822
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 15 Eki '12, 04:19

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Yardimci olmamiz icin yazdigin code u görmemiz gerekir.

(15 Eki '12, 05:15) mahmut_can ♦ mahmut_can's gravatar image

xhtml kodu aşağıdaki gibidir.

<tr>
 <td>
 Bölge Seçiniz *:
 </td>
 <td>
   <p:selectOneMenu id="tmbolge" value="#{BeanAreaAndCity.AREA}" >
   <f:selectItem itemLabel="Bölge Seçiniz" itemValue=""/>
   <f:selectItems value="#{BeanAreaAndCity.areas}"/>

<p:ajax update="tmil2" listener="#{BeanAreaAndCity.handleCityChange}"/>

</p:selectOneMenu> 
 </td>

</tr>

<tr>
 <td>
  İl Seçiniz *:</td>
 <td>

<p:selectOneMenu id="tmil2" value="#{islemBean.selectedAREA}" > 
      <f:selectItem itemLabel="İl Seçiniz" itemValue="12" />

<f:selectItems value="#{BeanAreaAndCity.cities}" />

</p:selectOneMenu>

</td>

</tr>

java kodu ise aşağıdaki gibidir.

rivate String AREA;

private Map<String, String> areas=new HashMap<String, String>();

private Map<String, Map<String, String>> citiesData=new HashMap<String, Map<String,String>>();

private Map<String,String> cities=new HashMap<String, String>();

public void handleCityChange()
{

if(AREA!=null && !AREA.equals(""))
    cities=citiesData.get(AREA);
  else
    cities=new HashMap<String, String>();

}
 get set :
hashmap put...

.

Kodlarım yukarda gördüğünüz gibidir. Kullanmış oldugum teknolojiler. JSF 2.0 Primefaces 3.4 Hibernate

(15 Eki '12, 06:01) dJava dJava's gravatar image

Form tag i olmadigi icin secenekleriniz server e gönderilmiyor.

<h:form>

...

</h:form>

diye ekleyin.

permanent link

cevaplandı: 15 Eki '12, 07:16

mahmut_can's gravatar image

mahmut_can ♦
3.0k62552
cevap kabul oranı: 67%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×97

Soruldu: 15 Eki '12, 04:16

Görüntüleme: 1,458 kez

Son güncelleme: 15 Eki '12, 08:12

powered by BitNami OSQA