LINQ to SQL ile LINQ to Entitiy Framework (yada LINQ to Entities) arasindaki fark nedir?

soruldu: 21 Şub '12, 03:27

ahmettat's gravatar image

ahmettat ♦
1.1k132324
cevap kabul oranı: 42%


Merhaba, LinqToSql ile doğrudan veritabanı üzerindeki tabloları sorguluyorsun. Dolayısı ile doğrudan veritabanını kullanıyorsun.

Entity Framework, Microsoftun ORM çatısı. Bu framework'te tabloları class, satırları ise object olarak kullanıyorsun. LinqToEntity ile class'ları sorguluyorsun. CRUD işelmlerini class'lar üzerinden yapıyorsun.

permanent link

cevaplandı: 22 Şub '12, 02:38

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

(22 Haz '12, 09:41) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×80
×23
×14
×6

Soruldu: 21 Şub '12, 03:27

Görüntüleme: 3,485 kez

Son güncelleme: 22 Haz '12, 09:41

powered by BitNami OSQA