alt text

Başlık açık olmayabilir sanırım. Mesela yukarıdaki gibi bir pencerenin cancel butonu ile sağ üst köşede bulunan X butonunu nasıl override yapabilirim? Bunlardan 3 tane peşpeşe kullanmam gerekiyor ve kullanıcı bu aşama sırasında bu tuşlara bastığında text dosyama null değer gönderdiği için bu tuşlara bastığı anda programın tamamen kapatılmasını nasıl sağlayabilirim?

soruldu: 23 Eki '12, 04:03

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%


O butonları override etmek yerine varolan imkanları kullanabilirsin.

JOptionPaneTest.java:

import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.*;

public class JOptionPaneTest {

  public static void main(String[] args) {
    JTextField yilTextField = new JTextField();

    JPanel jPanel = new JPanel();
    jPanel.setLayout(new BoxLayout(jPanel, BoxLayout.PAGE_AXIS));

    jPanel.add(new JLabel("Öğrencinin okula başladığı yıl:"));
    jPanel.add(yilTextField);

    int sonuc = 1; // OK:0, Cancel:2, Close:-1  
    String yazi;

    while (sonuc != 0) {
      sonuc = JOptionPane.showConfirmDialog(null, jPanel,
          "Birkaç soru", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);

      yazi = yilTextField.getText();

      if (sonuc == JOptionPane.OK_OPTION) {        
        if ("".equals(yazi) || yazi == null) {
          mesajGoster();
          sonuc = 1;
        } else
          System.out.println("Yıl: " + yilTextField.getText());
      }

      if (sonuc == JOptionPane.CANCEL_OPTION) {
        mesajGoster();
        //Programı kapatmak için System.exit(0); kullanılabilir.
      }

      if (sonuc == JOptionPane.CLOSED_OPTION) {
        mesajGoster();
        //System.exit(0);
      }
    }
  }

  static void mesajGoster(){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Okula başladığınız yılı girin.", "Hata", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  }
}
permanent link

cevaplandı: 23 Eki '12, 10:11

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 23 Eki '12, 13:45

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×80
×4
×2

Soruldu: 23 Eki '12, 04:03

Görüntüleme: 1,270 kez

Son güncelleme: 23 Eki '12, 13:45

powered by BitNami OSQA