NoSQL tam olarak nedir :-)

soruldu: 21 Şub '12, 04:41

ahmettat's gravatar image

ahmettat ♦
1.1k132324
cevap kabul oranı: 42%


Bu linkte çok iyi anlatılmış bu konu.

permanent link

cevaplandı: 23 Şub '12, 08:04

faridmovsumov's gravatar image

faridmovsumov
1.1k193738
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4

Soruldu: 21 Şub '12, 04:41

Görüntüleme: 1,460 kez

Son güncelleme: 23 Şub '12, 08:04

powered by BitNami OSQA