Django içerisindeki permalink decorator'ü ne işe yaramaktadır? Kullanmanın avantajları nelerdir?

soruldu: 26 Eki '12, 13:30

gurpinars's gravatar image

gurpinars
16112
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 26 Eki '12, 16:01

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×43
×8
×1

Soruldu: 26 Eki '12, 13:30

Görüntüleme: 631 kez

Son güncelleme: 26 Eki '12, 16:01

powered by BitNami OSQA