Java SE 7 ile gelen yenilikler nelederdir?

soruldu: 21 Şub '12, 04:42

ahmettat's gravatar image

ahmettat ♦
1.1k132324
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 24 Nis '12, 05:23

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


kısaca şunlar;

 • literallerin kolay okunabilmesi için araya alt çizgi konabiliyor, örnek; int i = 1_000;
 • diamond operator,

önceden; List<string> list = new ArrayList<string>(); demek zorunluydu,

java7'de ise; List<string> list = new ArrayList<>(); şeklinde yazılabiliyor

 • multi-catch;

java7 öncesi;

try {} catch (NumberFormatException nfe) {} catch (XException xe) {}

java7'de ise;

try {} catch (NumberFormatException nfe | XException xe) {}

 • switch ifadesinde artık String'lerde kullanılabiliyor
 • yeni dosya sistemi api'si; java.nio package'i

okuduklarımdan aklımda kalanlar bunlar :)

permanent link

cevaplandı: 21 Şub '12, 05:00

sabanu's gravatar image

sabanu
83621017
cevap kabul oranı: 22%

-3

http://openjdk.java.net/projects/jdk7/features/

I/O ile alakalı yeni gelişmeler mevcut. InvokeDynamic ile de dinamik yapıdaki JVM'de koşturulan dillere yüksek performans vaadi var.

permanent link

cevaplandı: 23 Şub '12, 16:12

UsTa's gravatar image

UsTa
2.0k925
cevap kabul oranı: 20%

2

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/

Bu linkte de yenilikler örneklerle birlikte verilmiş.

(08 Nis '12, 11:24) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1

Soruldu: 21 Şub '12, 04:42

Görüntüleme: 1,814 kez

Son güncelleme: 02 Nis '16, 19:12

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA