Merhaba arkadaşlar. C++ dilinde bir metod içerisinde tanımlanana pointer değişkenler methodun işi bitince bellekten otomatik olarak kaldırılıyor mu? Yoksa biz delete ile değişkeni dispose etmelimiyiz. Örnek olarak bir kod parçası tanımlamak gerekirse :

#include <iostream>

using namespace std;

class TestClass{

  public:
    TestClass();
    virtual ~TestClass();

};

TestClass::TestClass(){
  cout << "TestClass Constructed" << endl;
}

TestClass::~TestClass(){
  cout << "TestClass Destructed" << endl;
}

void methodCallWithReferance();
void methodCallWithPointerDelete();
void methodCallWithPointerWithoutDelete();

int main(){
  cout << "--Application Started--" << endl;
  methodCallWithReferance();
  cout << "***********************" << endl;
  methodCallWithPointerDelete();
  cout << "***********************" << endl;
  methodCallWithPointerWithoutDelete();
  return 0;
}

void methodCallWithReferance(){
  TestClass testClass;
  cout << "methodCallWithReferance" << endl;
}

void methodCallWithPointerDelete(){
  TestClass *testClass = new TestClass();
  cout << "methodCallWithPointerDelete" << endl;
  delete testClass;
}

void methodCallWithPointerWithoutDelete(){
  TestClass *testClass = new TestClass();
  cout << "methodCallWithPointerWithoutDelete" << endl;
}

Bu kodun çıktısı ise aynen şöyle;

--Application Started--
TestClass Constructed
methodCallWithReferance
TestClass Destructed
***********************
TestClass Constructed
methodCallWithPointerDelete
TestClass Destructed
***********************
TestClass Constructed
methodCallWithPointerWithoutDelete

Burdan görünen o ki method içerisinde tanımlanan pointer değişkenler delete ile dispose edilmez ise bellekte kalmaya devam ederler? Sizcede doğru mu?

soruldu: 06 Kas '12, 15:35

querman's gravatar image

querman
391162028
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 06 Kas '12, 15:35


C++'da delete ve delete[] operatörlerini nesnenin ömrü bittiğinde ( sahibi olan sınıf değişkeni {} blok sonuna geldiğinde ) otomatik çalıştırtmak için smart pointer (akıllı işaretçiler) kullanılır.

Örneğin: C++98/03 için:

void methodCallWithSmartPointersAKATheRightWayToDoIt()
{
 std::auto_ptr<TestClass> testInstance(new TestClass);
 std::cout<< "methodCallWithSmartPointersAKATheRightWayToDoIt"<< std::endl;
}

C++11 için: (#include <memory>)

void methodCallWithSmartPointersAKATheRightWayToDoIt()
{
 std::unique_ptr<TestClass> testInstance(new TestClass);
 std::cout<< "methodCallWithSmartPointersAKATheRightWayToDoIt"<< std::endl;
}

std::shared_ptr, std::weak_ptr gibi daha başka işlere yarayan akıllı işaretçiler de mevcut ve araştırmaya değer.

permanent link

cevaplandı: 05 Şub '13, 12:24

nurettin's gravatar image

nurettin
2.2k2441
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 05 Şub '13, 12:27

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×46
×4

Soruldu: 06 Kas '12, 15:35

Görüntüleme: 786 kez

Son güncelleme: 05 Şub '13, 12:28

powered by BitNami OSQA