Bir yazılımcının özgeçmişi(CV) nasıl olmalıdır? Hangi programlama dillerini ve teknolojilerini ne düzeyde bildiğini özgeçmişinde nasıl ifade etmelidir? Bir firmada yazılımcıları işe almada göreviniz de varsa özgeçmişte nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi şekilde yazılmış özgeçmişler daha çok dikkatinizi çekiyor?

soruldu: 09 Kas '12, 21:45

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%


Kişinin çalıştığı projede kullanılan teknolojilerle birlikte, o projede ne oranda yer aldığını belirtmeli. Örneğin java dilini iyi olarak yazmasından ziyade çalıştığı projelere ve yaptığı katkılara bakılarak javayı ne derecede bildiği çıkarılabilir. Genelde de bu şekilde bakılır bir kişiye. Kısaca CV ye sadece şu dili şu derecede biliyorum demek biraz havada kalıyor.

permanent link

cevaplandı: 12 Kas '12, 04:24

kam's gravatar image

kam
1.3k82032
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×5
×1
×1

Soruldu: 09 Kas '12, 21:45

Görüntüleme: 1,308 kez

Son güncelleme: 12 Kas '12, 04:24

powered by BitNami OSQA