Mysql veritabanında bir tablo var ve bir sütunu "datetime" değeri alıyor. fakat varsayılan datetime formatına uyulmadan ekleme yapılırsa hata veriyor doğal olarak. Bu sorunu şu şekiilde:

str_to_date('08/22/2012 00:00:00','%m/%d/%Y %H:%i:%s')

yazarak çözmek mümkün. Fakat başka bir veritabanından oluşturulan sql sorgusunda örneğin 1000 tane kayıt için tek tek elle str_to_date() yazmak mantıklı olmayacağı için server'ın varsayılan formatına göre insert işlemlerinin otomatik yapılmasını sağlamam gerekiyor. bunun için mesela kodların en başına

set datetimeformat '%m/%d/%Y %H:%i:%s'

gibi bir kod yazmak mümkün mü? yada server'ın veya tablonun datetime formatı ayarını nasıl değişirebilirim?

soruldu: 19 Kas '12, 05:46

numankaraaslan's gravatar image

numankaraaslan
1.8k253749
cevap kabul oranı: 19%

değiştirildi: 19 Kas '12, 05:50

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×152

Soruldu: 19 Kas '12, 05:46

Görüntüleme: 853 kez

Son güncelleme: 19 Kas '12, 05:50

powered by BitNami OSQA