Bazen liste oluştururken bunu yapmam gereken uyarılar veriyor. Ama yapmayınca da program uzerinde görünür bir hata gözükmüyor. Genelde liste oluştururken oluyor.

Tam olarak bunun işlevi nedir?

soruldu: 30 Kas '12, 03:16

dJava's gravatar image

dJava
216121822
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 30 Kas '12, 04:31

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×21
×9

Soruldu: 30 Kas '12, 03:16

Görüntüleme: 1,877 kez

Son güncelleme: 30 Kas '12, 04:31

powered by BitNami OSQA