1 Excel Dosyamız var bu excel dosyasında 2 sayfa var 1. sayfada Öğrencinin ADI SOYADI , NUMARASI , MAİL ADRESİ var 2. sayfada ise Ödev Konuları mevcuttur bizden istenilen ise şu Ödev Konuları ile Öğrencileri random yoluyla rastgele eşleştirmek ve öğrenciye verilen ödevi öğrencinin mail adresine mail atacak. benim yapabildiğim ise ; iki sayfadanda veri çekebiliyorum. fakat bunları eşleştirip mail atılacak konuma getiremiyorum.

public class ExceldenVeriCekme {

  @SuppressWarnings("unchecked")
  public void VeriCekSayfa1() throws IOException {

    String Dosya = "C:\\\\Kitap1.xlsX";

    ArrayList SayfaList1 = new ArrayList();

    FileInputStream icerik = null; // Okunacak İçeriği Boş'a Eşitliyoruz

    try {

      icerik = new FileInputStream(Dosya);

      XSSFWorkbook excel = new XSSFWorkbook(icerik);

      XSSFSheet sayfa = excel.getSheetAt(0); // Çalışma Sayfası

      Iterator rows = sayfa.rowIterator();

      while (rows.hasNext()) {
        XSSFRow row = (XSSFRow) rows.next();
        Iterator cells = row.cellIterator();

        List data = new ArrayList();
        while (cells.hasNext()) {
          XSSFCell cell = (XSSFCell) cells.next();
          data.add(cell);
        }

        SayfaList1.add(data);
      }

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (icerik != null) {
        icerik.close();
      }
    }

    Sayfa1(SayfaList1);
    System.out.println(SayfaList1);
  }

  private static void Sayfa1(List SayfaList1) {

    for (int i = 0; i < SayfaList1.size(); i++) {
      List list = (List) SayfaList1.get(i);
      for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
        Cell cell = (Cell) list.get(j);
        if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_NUMERIC) {
          System.out.print(cell.getNumericCellValue());
        } else if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_STRING) {
          System.out.print(cell.getRichStringCellValue());
        } else if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_BOOLEAN) {
          System.out.print(cell.getBooleanCellValue());
        }
        if (j < list.size() - 1) {
          System.out.print(", ");
        }
      }
      System.out.println("");
    }
  }

Excel Dosyası

soruldu: 09 Ara '12, 09:00

Troy's gravatar image

Troy
-14112
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 10 Ara '12, 04:14

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Lütfen baslik ve detaylari soru formatina donusturunuz!

BTSoru kullanim kilavuzu: http://www.btsoru.com/questions/1339/btsorucom-kullanm-klavuzu

(09 Ara '12, 15:38) CemIkta ♦ CemIkta's gravatar image
1

oldu mu acaba ?

(09 Ara '12, 17:39) Troy Troy's gravatar image

Mail göndermek için aşağıdaki linkteki basit programı kullanabilirsin:

https://github.com/gceylan/pro-lang/blob/master/java/Ajanda/src/SendMail.java

Tabi bir de mail göndermek için gerekli mail.jar kütüphanesi lazım:

https://github.com/gceylan/pro-lang/tree/master/java/Ajanda/lib

Bu şekilde gmail hesaplarına mail gönderebilirsin. Kolay gelsin...

permanent link

cevaplandı: 10 Ara '12, 08:51

gceylan's gravatar image

gceylan
2166815
cevap kabul oranı: 0%

Mail göndermeyi biliyorum fakat mail gönderilecek Mailleri excelden çektigim veriler arasından alıp göndermem gerekiyor bunu yapamıyorum

(10 Ara '12, 11:28) Troy Troy's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×16
×1

Soruldu: 09 Ara '12, 09:00

Görüntüleme: 1,092 kez

Son güncelleme: 10 Ara '12, 11:28

powered by BitNami OSQA