Merhaba. Excel file-da sınavın sonucunu yazan bir tablo var.Tablo aşağıdaki gibi:

Öğrencinin adı | Soyadı |Topladığı puan |Tuttuğu yer

 Ahmet     | Celik |590  |125-ci yer

Bu tabloyu her kişinin numarasına göre her kişi için ayrı bir tablo düzeltib alt alta excelde yazmasını istiyorum.Bu tablonun valuelarıyla birlikde rengini,commentleri ve s. de goturmesi lazım.APACHİ POİ ile yapıyorum ben ama rengleri sadece cell style olduğu zaman kopyalaya biliyor.tabloyu otomatik rengletirsek eğer bu zaman kopyalamıyor. Teşekkürler

soruldu: 11 Ara '12, 04:08

Serxan's gravatar image

Serxan
51692106107
cevap kabul oranı: 46%

değiştirildi: 11 Ara '12, 04:11

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Apache poi kullanimi cok rahat degil.

Tavsiyem: JExcel Api

Selamlar

permanent link

cevaplandı: 05 Tem '13, 04:15

mahmut_can's gravatar image

mahmut_can ♦
3.0k62552
cevap kabul oranı: 67%

Merhaba ,

 try {
    ResultSet rs = st.executeQuery("Select * from Employee");
    HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
    HSSFSheet sheet = wb.createSheet("Excel Sheet");
    HSSFRow rowhead = sheet.createRow((short) 0);
    rowhead.createCell((short) 0).setCellValue(" Id");
    rowhead.createCell((short) 1).setCellValue(" Name");
    rowhead.createCell((short) 2).setCellValue(" Surname");
    rowhead.createCell((short) 3).setCellValue(" E-Mail");
    rowhead.createCell((short) 4).setCellValue(" Age");
    int index = 1;
    while (rs.next()) {
      HSSFRow row = sheet.createRow((short) index);
      row.createCell((short) 0).setCellValue(rs.getInt(1));
      row.createCell((short) 1).setCellValue(rs.getString(2));
      row.createCell((short) 2).setCellValue(rs.getString(3));
      row.createCell((short) 3).setCellValue(rs.getString(4));
      row.createCell((short) 4).setCellValue(rs.getInt(5));
      index++;
    }
    FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("C:\\\\Hello.xls");
    wb.write(fileOut);
    fileOut.close();
  } catch (Exception ex) {
    Logger.getLogger(MainFrom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }

Iyi gunler.

permanent link

cevaplandı: 11 Ara '12, 23:53

selcukoglu's gravatar image

selcukoglu
647111630
cevap kabul oranı: 16%

permanent link

cevaplandı: 04 Tem '13, 09:50

Emre's gravatar image

Emre
1763410
cevap kabul oranı: 12%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×15
×4

Soruldu: 11 Ara '12, 04:08

Görüntüleme: 1,799 kez

Son güncelleme: 05 Tem '13, 04:15

powered by BitNami OSQA