Android ile bir txt dosyasındaki verileri nasıl okuyup xmlde ekrana basabilirim?(türkçe kaynak verilmesi rica olunur:)

soruldu: 12 Ara '12, 10:13

mc44's gravatar image

mc44
1.1k222732
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 12 Ara '12, 10:48

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


AssetManager am = context.getAssets();
InputStream is = am.open("test.txt");

Kaynak

permanent link

cevaplandı: 12 Ara '12, 11:12

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999
cevap kabul oranı: 18%

AssetManager asma = context.getAssets();

try {
  InputStream is = asma.open("dosya.txt");
  tv.setText((CharSequence) is);

} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

java classını yukarıdaki gibi doldurdum ve assets klasörüne de dosya.txt adında bir text dosyası oluşturdum. Ama şöyle bir hata alıyorum java.lang.RuntimeException: Unable to start activity

(12 Ara '12, 11:24) mc44 mc44's gravatar image

Hocam ALLAH razı olsun.Problemi çözdüm.

(12 Ara '12, 11:49) mc44 mc44's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 12 Ara '12, 10:13

Görüntüleme: 1,976 kez

Son güncelleme: 12 Ara '12, 14:06

powered by BitNami OSQA