Merabalar apache tomcat server altında kötü niyetli (örneğin sonsuz dongü içinde ping atma,asılsız tcp paketleri) gibi riskli requestleri önleme , banlama gibi hazır bir yapı varmı? Yoksa bunun için ayrıca kod yazmak gerekirmi(orneğin bu bir servlet uygulaması ise bahsedilen servlet te ek kod yazmak) Coyote connecter ün acceptCount gibi güvenlik ile ilgili bazı önemli parametreleri var Coyote üzerinden boyle bir yapılandırma yapılabilirmi ?

soruldu: 18 Ara '12, 16:16

trueLife's gravatar image

trueLife
699182430
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 19 Ara '12, 03:16

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


OWASP Topluluğun bir bildirisi var : https://www.owasp.org/index.php/Securing_tomcat

permanent link

cevaplandı: 09 Eki '13, 01:29

c0daman's gravatar image

c0daman
52131820
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×47
×22

Soruldu: 18 Ara '12, 16:16

Görüntüleme: 1,101 kez

Son güncelleme: 09 Eki '13, 01:29

powered by BitNami OSQA