jsf 2 ile gelen viewscope ile işaretlenen managedBean ler serializable interface ini uygulamak zorundalar.aksi taktirde eclipsete hata alıyorum.view scope aslında session altında tutulur.session bilgileridenin de her hangi bir anda diske kaydedilmesi gerekebildiğinden session scope nesneleri serializable ı uygularlar.Peki neden sessionscoped managedBean ler de serializable arabirimini uygulamadığız halde hata almıyoruz?

soruldu: 23 Ara '12, 21:03

Sheriff's gravatar image

Sheriff
12691116
cevap kabul oranı: 28%

değiştirildi: 24 Ara '12, 10:45

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×282
×92

Soruldu: 23 Ara '12, 21:03

Görüntüleme: 713 kez

Son güncelleme: 24 Ara '12, 10:45

powered by BitNami OSQA