Space-Based Computing, Mimari ve Programlama Nedir?

soruldu: 21 Şub '12, 08:27

ahmettat's gravatar image

ahmettat ♦
1.1k132324
cevap kabul oranı: 42%


Space based computing bağımsız proseslerin kordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir konseptdir. Remute procedure call vasıtasıyla veya direk prosesler arasında mesajlak yerine prosesler ortak bir paylaşım alanında iletişim kurarak kendilerini koordine ederler. Bunu dağınık veri yapılarını ortak paylaşım alanına yazma-okuma işlemi yaparak gerçekleştirirler.

permanent link

cevaplandı: 23 Şub '12, 08:42

faridmovsumov's gravatar image

faridmovsumov
1.1k193738
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1
×1

Soruldu: 21 Şub '12, 08:27

Görüntüleme: 884 kez

Son güncelleme: 02 Nis '16, 19:09

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA