JSF 2.0+MYSQL+Primefaces bileşenleri kullanılarak hazırlanan amatör bir web uygulaması geliştirmeye çalışıyorum. Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılan sayfadaki user bilgilerini diğer sayfalarda kullanmam gerektiği için aşağıdaki gibi sessionscoped kullandım.

import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;

@ManagedBean
@SessionScoped
public class user_bn {
........
}

Yukarıdaki managedbean içindeki kullanıcı bilgilerini diğer classlarda almak için

@ManagedBean
@RequestScoped
public class kaydet_bn {

@ManagedProperty(value = "#{user_bn}")
private user_bn user;
........

şeklinde kullanıyorum.Bu konuda sorun yok,web.xml içinde session time out süresi 30.Yapmak istediğim, time out süresini aşınca bulunulan sayfadan çıkılıp tekrar giriş sayfasına yönlendirmek.Bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim

soruldu: 04 Oca '13, 08:35

azizc's gravatar image

azizc
5181010
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 04 Oca '13, 08:42


<error-page>
    <exception-type>javax.faces.application.ViewExpiredException</exception-type>
    <location>/error.xhtml</location>
</error-page>

web xml dosyasına yukarıdaki gibi bir girdi ekledikten sonra sözü edilen exception olustuğunda servlet container otomatik olarak bunu yönetecektir eger kullanıcıya konu ile ilgili bilgide vermek istersen error.xhtml sayfasının sonuna ?errortype=sessiontimeout gibi bi girdi ekle bunu error sayfasında goster

bunun dısında bütün request leri filtlelemek için bi filtre yazıp içersinde gelen request ten session ı elde edebilirsin eger session null ise istediğin sayfaya yonlendirebilirsin yalnız filter yonteminde session time out ile ilk giriş karısabilir bunu ayırt etmek için request içersinde jsession adı altında bir girdi varmı diye bakabilirsin eger girdi var ise session time out, girdi yok ise login sayfasına yönlendirirebilirsin.untmadan jsesssion id nin yaşam süresini sınırsız yapman iyi olucaktır

yukarudaki yöntemlerin dısında daha genel bi yaklasım olarak kendinde bir exception handler yazıp onu kayıt edebilirsin boylece olusan tüm exceptionları tek elden yönetebilirsin assağıdaki linkte bir örnek var http://wmarkito.wordpress.com/2012/04/05/adding-global-exception-handling-using-jsf-2-x-exceptionhandler/

permanent link

cevaplandı: 05 Oca '13, 08:35

Sheriff's gravatar image

Sheriff
12691116
cevap kabul oranı: 28%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282

Soruldu: 04 Oca '13, 08:35

Görüntüleme: 1,036 kez

Son güncelleme: 05 Oca '13, 08:35

powered by BitNami OSQA