Aşağıdaki şifrelenmiş metnin çözülmesi lazım muhtemelen RSA ile şifrelenmiş

OHII/3RFRRvlyXJbgan/RiwQ1xECIuWrj6LibVZaoo/nFiU5l7kiFnmRr/OEx+8HbHy043M4qtwkaq6nuQOKtXzNbnbAyzoIhAGkQRzSPOdfbJCXTCnYxu4BPpGA75vzIt1xGCOIFDexUIdnVJ

çıkan cevap çok mantıklı gözükmeyebilir. Ama siz yine de cevap yazın :)

soruldu: 05 Oca '13, 12:02

aspawa's gravatar image

aspawa
-1335
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 05 Oca '13, 13:30

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soru 05 Oca '13, 13:30 özcanacar tarafından "Soru konu dışı ya da uygun değil" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4
×2
×2
×1

Soruldu: 05 Oca '13, 12:02

Görüntüleme: 1,152 kez

Son güncelleme: 05 Oca '13, 13:30

powered by BitNami OSQA