InputStream soyut sınıfının mark (int okumalimiti) ve reset() yordamları ne işe yarar, mark(int okumalimiti)-İçsel dizi kullanılarak tamponlanmış olan veriler içerisinde istenilen pozisyona işaret koyar. bunu anliyorum ama işaret koymak ne işe yariyor? bu yordamlara bağlı bir kod örneyi göstere bilirmisiniz? teşekürler

soruldu: 07 Oca '13, 06:41

AzerEkberov's gravatar image

AzerEkberov
6123
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Oca '13, 06:48

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Giriş stream(akım) üzerinde bir marker yerşeltirilir. Daha sonra reset metodu kullanılarak giriş stream cursor'unun koyulan bu işaretçiye ayarlanması sağlanabilir.

Elimizde bir text dosyası olduğunu varsayalım. c:/test.txt Bu dosyanın içeriği:

ABCDE

olsun.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class BufferedReaderDemo {
  public static void main(String[] args) throws Exception {

   InputStream is = null; 
   InputStreamReader isr = null;
   BufferedReader br = null;

   try{

     is = new FileInputStream("c:/test.txt");

     isr = new InputStreamReader(is);

     br = new BufferedReader(isr);

     System.out.println((char)br.read());
     System.out.println((char)br.read());

     // mark invoked at this position
     br.mark(26);
     System.out.println("mark() invoked");
     System.out.println((char)br.read());
     System.out.println((char)br.read());

     // reset() repositioned the stream to the mark
     br.reset();
     System.out.println("reset() invoked");
     System.out.println((char)br.read());
     System.out.println((char)br.read());

   } catch (Exception e) {

     // exception occurred.
     e.printStackTrace();
   }finally{

     // releases any system resources associated with the stream
     if(is!=null)
      is.close();
     if(isr!=null)
      isr.close();
     if(br!=null)
      br.close();
   }
  }
}

Derleyip çalıştırdığımızda çıkan sonuç:

A
B
mark() invoked
C
D
reset() invoked
C
D
permanent link

cevaplandı: 07 Oca '13, 07:53

MDemir's gravatar image

MDemir
2.1k173445
cevap kabul oranı: 24%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 07 Oca '13, 06:41

Görüntüleme: 545 kez

Son güncelleme: 07 Oca '13, 07:53

powered by BitNami OSQA