IIS de web uygulamasında veri tabanında okuduğumuz verileri excel dosyasına aktarmaya çalışırken Error:Exeption from HRESULT: 0x800A03EC hatasını alıyoruz bu sorunu nasıl gidebiliriz? Yapmak istediğimiz asp.net web uygulamasında excel dosyası kullanıcıya kaydettirmek veya dosyayı açtırmak.Bunun yolu nedir

Örnek olarak aşağıdaki kod local de çalışıyor excel'i açıyor ama IIS in altında dosyayı açmıyor

Microsoft.Office.Interop.Excel.Application app; Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook workbook; Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet; Microsoft.Office.Interop.Excel.Range chartRange; object misValue = System.Reflection.Missing.Value;

      app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      app.Visible = true;
      workbook = app.Workbooks.Add(1);
      worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)workbook.Sheets[1];

İyi çalışmalar

soruldu: 09 Oca '13, 06:33

gokhanakgol's gravatar image

gokhanakgol
705687777
cevap kabul oranı: 30%

değiştirildi: 09 Oca '13, 06:36

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


permanent link

cevaplandı: 09 Oca '13, 07:40

gokhanakgol's gravatar image

gokhanakgol
705687777
cevap kabul oranı: 30%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×15

Soruldu: 09 Oca '13, 06:33

Görüntüleme: 1,136 kez

Son güncelleme: 09 Oca '13, 07:40

powered by BitNami OSQA