Mesela Sql management studio yada MYSQL workbench gibi bir program yazmak istesek veritabanındaki bütün şemaları, tabloları, sütunları, varsa foreign key 'leri, soted procedure 'ları, sütunları özelliklerini (primary key, varchar, auto incerement ...vs) kısaca bütün özellikleri almamız gerekecek. Böyle bir programı nasıl yazabiliriz? Mesela en basitinden veritabanındaki tabloların listesini ve bu tablolardaki sütunları nasıl kodlarla çekebiliriz?

soruldu: 16 Oca '13, 07:07

numankaraaslan's gravatar image

numankaraaslan
1.8k253749
cevap kabul oranı: 19%


(+1 yeni bişey daha öğrendim) Mesela SQL server 2008 de aşağıdaki kod veritabanları içerisindeki tabloların kolonlarını ozellikleri ile birlikte ceker.

SELECT
s.name as ColumnName
  ,sh.name+'.'+o.name AS ObjectName
  ,o.type_desc AS ObjectType
  ,CASE
     WHEN t.name IN ('char','varchar') THEN t.name+'('+CASE WHEN s.max_length<0 then 'MAX' ELSE CONVERT(varchar(10),s.max_length) END+')'
     WHEN t.name IN ('nvarchar','nchar') THEN t.name+'('+CASE WHEN s.max_length<0 then 'MAX' ELSE CONVERT(varchar(10),s.max_length/2) END+')'
    WHEN t.name IN ('numeric') THEN t.name+'('+CONVERT(varchar(10),s.precision)+','+CONVERT(varchar(10),s.scale)+')'
     ELSE t.name
   END AS DataType

  ,CASE
     WHEN s.is_nullable=1 THEN 'NULL'
    ELSE 'NOT NULL'
  END AS Nullable
  ,CASE
     WHEN ic.column_id IS NULL THEN ''
     ELSE ' identity('+ISNULL(CONVERT(varchar(10),ic.seed_value),'')+','+ISNULL(CONVERT(varchar(10),ic.increment_value),'')+')='+ISNULL(CONVERT(varchar(10),ic.last_value),'null')
   END
  +CASE
     WHEN sc.column_id IS NULL THEN ''
     ELSE ' computed('+ISNULL(sc.definition,'')+')'
   END
  +CASE
     WHEN cc.object_id IS NULL THEN ''
     ELSE ' check('+ISNULL(cc.definition,'')+')'
   END
    AS MiscInfo
FROM sys.columns              s
  INNER JOIN sys.types          t ON s.system_type_id=t.user_type_id and t.is_user_defined=0
  INNER JOIN sys.objects         o ON s.object_id=o.object_id
  INNER JOIN sys.schemas        sh on o.schema_id=sh.schema_id
  LEFT OUTER JOIN sys.identity_columns ic ON s.object_id=ic.object_id AND s.column_id=ic.column_id
  LEFT OUTER JOIN sys.computed_columns sc ON s.object_id=sc.object_id AND s.column_id=sc.column_id
  LEFT OUTER JOIN sys.check_constraints cc ON s.object_id=cc.parent_object_id AND s.column_id=cc.parent_column_id
ORDER BY sh.name+'.'+o.name,s.column_id

Yukarıdaki kodun benim server daki örnek çıktısı:

sno         dbo.Cities       USER_TABLE int     NOT NULL  identity(1,1)=82
CityName      dbo.Cities       USER_TABLE nvarchar(25)  NULL  
CityPlate      dbo.Cities       USER_TABLE nvarchar(3) NULL  
CityPhoneCode    dbo.Cities       USER_TABLE nchar(5)  NULL  
YahooZipCode    dbo.Cities       USER_TABLE nvarchar(50)  NULL  
sno         dbo.CompensationRelays USER_TABLE int NOT NULL  
VoltPhs1      dbo.CompensationRelays USER_TABLE float  NOT NULL  
....
....
....

Sadece kolon isimleri ile beraber

sp_MSforeachdb 'select 
''?'' AS DatabaseName, o.name AS TableName,c.name AS ColumnName
from sys.columns      c
  inner join sys.objects o on c.object_id=o.object_id
--WHERE ''?'' NOT IN (''master'',''msdb'',''tempdb'',''model'')
order by o.name,c.column_id'

Views, Stored procedures , vs... gibi butun veritabanlarındaki butun ozellikleri almak mumkun. Tabi burada size ne gerekli ne gerekli degil ona gore kodları duzenleyip istediginiz bilgileri cekebilirsiniz. Sanırım bunlar biraz ipucu verir, bundan sonrasını istediginiz alanlara ozel olarak biraz arastırma yaparak kendiniz cozebilirsiniz. Sorunun ucu acık yuzlerce ornek verilebilir.

Diğer Örnekler

permanent link

cevaplandı: 16 Oca '13, 07:25

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

değiştirildi: 16 Oca '13, 08:02

mysql de aradiginiz bilgiler information_schema da olabilir

permanent link

cevaplandı: 16 Oca '13, 08:01

tafali's gravatar image

tafali
4593412
cevap kabul oranı: 12%

evet mysql de information_schema ile bilgileri alınıyormuş. teşekkürler.

(16 Oca '13, 08:36) numankaraaslan numankaraaslan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×152
×80

Soruldu: 16 Oca '13, 07:07

Görüntüleme: 929 kez

Son güncelleme: 16 Oca '13, 08:36

powered by BitNami OSQA