Merhaba.GlassFish-de yeni bir domain oluşturduk farz edelim. Hangi hallerde mutlaka yeni bir domain oluşturmalıyız? genel olarak ne için oluştururuz? sadece onu biliyorum ki her bir domain ayrı bir glassfish server gibi çalışıyor.eğer bir domain ikinci domainin de yaptığı işi yapa biliyorsa o zaman ikinci domain neden oluşturuluyor? Teşekkürler

soruldu: 28 Oca '13, 01:31

Serxan's gravatar image

Serxan
51692106107
cevap kabul oranı: 46%

değiştirildi: 29 Oca '13, 01:22

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Kaynak

Linkte WebLogic sunucusu üzerinden oldukça detaylı anlatılmış.

"Domain Restrictions

A WebLogic Server environment may consist of a single domain that includes all the Managed Servers required to host applications, or multiple domains. You might choose to create multiple domains divided by organizational units, system administrator responsibilities, application boundaries, or other considerations. In designing your domain configuration, note the following restrictions:

  • Each domain requires its own Administration Server for performing management activities. When you use the Administration Console to perform management and monitoring tasks, you can switch back and forth between domains, but in doing so, you are connecting to different Administration Servers.
  • All Managed Servers in a cluster must reside in the same domain; you cannot split a cluster over multiple domains.
  • All Managed Servers in a domain must run the same version of the WebLogic Server software. The Administration Server may run either the same version as the Managed Servers in the domain, or a later service pack.

You cannot share a configured resource or subsystem between domains. For example, if you create a JDBC connection pool in one domain, you cannot use it with a Managed Server or cluster in another domain. Instead, you must create a similar connection pool in the second domain. Furthermore, two or more system resources cannot have the same name."

Bu kısım ise sizin sorunuza cevap fakat son kısımı daha anlamlandırmak için öncesindeki açıklamaları okumanız şart.

permanent link

cevaplandı: 28 Oca '13, 03:36

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100
cevap kabul oranı: 18%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×27

Soruldu: 28 Oca '13, 01:31

Görüntüleme: 969 kez

Son güncelleme: 29 Oca '13, 01:22

powered by BitNami OSQA