Swing kütüphanesindeki Jlist 'in yani bildiğimiz listenin, her elemanı key => value şeklinde değer tutması için ne yapmalıyım? Bir elemana tıkladığımda value değeri görünen değer, key değeri de farklı bir değer olmalı.

soruldu: 28 Oca '13, 05:20

numankaraaslan's gravatar image

numankaraaslan
1.8k253749
cevap kabul oranı: 19%

değiştirildi: 28 Oca '13, 07:47

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

JList'in ne olduğunu bilmiyorum ama bahsettiğin olay Map implementasyonu için uygundur. List implemantasyonu için sadece get metoduyla veya tek tek iterate edip ilgili değeri çekebilirsin.

(28 Oca '13, 05:28) Tunahan Pehlivan Tunahan%20Pehlivan's gravatar image

Property table icin componentler var: http://l2fprod.com/common/index.php

Eger Netbeans RCP kullaniyorsaniz Netbeans RPC icinde de Property Editor var:

http://platform.netbeans.org/tutorials/nbm-property-editors.html

permanent link

cevaplandı: 28 Oca '13, 07:46

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×80
×11

Soruldu: 28 Oca '13, 05:20

Görüntüleme: 1,063 kez

Son güncelleme: 28 Oca '13, 07:47

powered by BitNami OSQA