Web Servisleri Enterprise proje bünyesinde mi yazılıyor? Yoksa kendi başına ayrı bir proje olan web servis uygulamaları Java projelerine sonradan entegre mi ediliyor? alt text

soruldu: 24 Nis '12, 05:16

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 01 Kas '12, 07:53

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


İki şekilde de yapılabilir.

permanent link

cevaplandı: 25 Nis '12, 04:09

kam's gravatar image

kam
1.3k82032
cevap kabul oranı: 16%

Bildiğime göre ve okuduğuma göre genelde dışarıdan entegre edilir.

permanent link

cevaplandı: 25 Nis '12, 04:29

nerminson's gravatar image

nerminson
5214915
cevap kabul oranı: 3%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×71
×9

Soruldu: 24 Nis '12, 05:16

Görüntüleme: 917 kez

Son güncelleme: 01 Kas '12, 07:53

powered by BitNami OSQA