Scrum, SCEA, Java Champion, Extreme Programming bu kavramların ne olduklarını vazifelerine dair bir iki cümle ile konuyu biraz açabilir misiniz?

soruldu: 24 Nis '12, 05:35

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 24 Nis '12, 05:36

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


  1. Scrum: XP vari bir cevik sürec, lakin bünyesinde XP'nin cevik metotlarini barindirmaz.
  2. SCEA: Sun Certified Enterprise Archiect sertifikasina verilen ismin kisaltilmis hali
  3. Java Champion: Java dünyasina katkida bulunanlara (kitap yazmak, konferanslarda konusma yapmak, acik kaynakli Java projesi gelistirmek gibi aktiviteler) verilan ünvan
  4. Extreme Programming: Cevik yazilim süreci
permanent link

cevaplandı: 24 Nis '12, 05:38

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Hocam XP derken? Windows XP mi?

(25 Nis '12, 04:27) nerminson nerminson's gravatar image

Extreme Programming|in kisaltilmis halidir. Bknz: http://www.kurumsaljava.com/2008/11/21/extreme-programming-nedir/

(25 Nis '12, 04:32) özcanacar ♦♦ %C3%B6zcanacar's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4
×3
×3
×1
×1

Soruldu: 24 Nis '12, 05:35

Görüntüleme: 621 kez

Son güncelleme: 25 Nis '12, 04:32

powered by BitNami OSQA