RAD, Weblogic, Tomcat, Glassfish, JBoss, Cruise Control, Subversion bu kavramların ne olduklarını vazifelerine dair bir iki cümle ile konuyu biraz açabilir misiniz?

alt text

soruldu: 24 Nis '12, 05:39

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 27 Nis '12, 07:59


Weblogic : Oracle firmasına ait bir uygulama sunucusu

Tomcat : Apache topluluğuna ait bir uygulama sunucusu

Glassfish : Oracle firmasına ait bir uygulama sunucusu

JBoss : Uygulama sunucusu

Subversion : Versiyonlama için kullanılan bir araç

Cruise Control RAD, hakkında bilgim yok.

permanent link

cevaplandı: 25 Nis '12, 04:26

nerminson's gravatar image

nerminson
5214915
cevap kabul oranı: 3%

Her açıdan en performanslı java web sunucu : Tom Cat'tir.

(27 Nis '12, 08:02) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

RAD : IBM şirketinin geliştirmiş olduğu bir ide eclipse tabanlıdır. Biraz ağır bir ide, rahat kullanmak için makinenin ram gibi değerlerinin iyi olması şart. Ayrıca RAD'ın ücretli olduğunu söylemekte fayda var.

permanent link

cevaplandı: 27 Nis '12, 10:18

faridmovsumov's gravatar image

faridmovsumov
1.1k193738
cevap kabul oranı: 16%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×47
×27
×9
×6

Soruldu: 24 Nis '12, 05:39

Görüntüleme: 1,302 kez

Son güncelleme: 27 Nis '12, 10:18

powered by BitNami OSQA