Ant, Maven, JDBC, Webservice, SOA, SOAP, Axis, JUnit, JMeter, Websphere bu kavramların ne olduklarını vazifelerine dair bir iki cümle ile konuyu biraz açabilir misiniz? alt text alt text

soruldu: 24 Nis '12, 05:40

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 27 Nis '12, 08:03


JUnit : Test performans için kullanılan bir program

JMeter : Test performans için kullanılan bir program

Ant : Java projesini derleyen bir yardımcı

Maven : Proje ekipmanlarına ait jar dosyalarını sağdan soldan kendisi bulup indirip size sunan mükkemmel bir araç

Webservice : Web üzerinden bazı işleri sunuculara yıkmak diye biliyorum.

diğerleri hakkında tam bilgim yok.

permanent link

cevaplandı: 25 Nis '12, 04:23

nerminson's gravatar image

nerminson
5214915
cevap kabul oranı: 3%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×29
×10
×7
×6
×5

Soruldu: 24 Nis '12, 05:40

Görüntüleme: 1,354 kez

Son güncelleme: 27 Nis '12, 08:03

powered by BitNami OSQA