Android Services(Servisler) bileşeni nedir? Ne işe yarar?

soruldu: 24 Nis '12, 05:55

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 16 Şub '13, 08:37

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Bir aktivite ile çalışırken diğer aktivitelerin tamamını sonlandırıp kapatmak hiçte akıl kârı değildir. Uygulamalarımızın arka planında çalışan diğer başka uygulamalar elbette olacaktır. Mesela cihazımızda internette gezerken arka planda bir müzik listesindeki ses dosyaları çalmaya devam edebilir. İşte bu arka planda çalışarak varlığını sürdüren bu uygulamanın kontrolü servisler tarafından sağlanmaktadırlar. Servisler genel olarak kullanıcı ara yüzünde vazife almazlar. Arka plana geçerek çalışacak olan bir uygulamanın muhatabı bir veya birkaç servistir. alt text

permanent link

cevaplandı: 24 Nis '12, 05:55

mimaraslan's gravatar image

mimaraslan
2.2k6810794
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 27 Nis '12, 08:09

Yani cihazın gerisinde sazı sözü eline servisler alıyor dersek doğru bir tabir kullanmış olur muyuz?

(25 Nis '12, 04:11) nerminson nerminson's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 24 Nis '12, 05:55

Görüntüleme: 2,292 kez

Son güncelleme: 16 Şub '13, 08:37

powered by BitNami OSQA