bir kullanıcı ayarlarını sql'den json ile çekip kullanıcıya sundum, kullanıcı değişiklik yaptıktan sonra bu verileri tekrar nasıl json gibi basitçe sql'e güncellerim?

edit: kodlar eklendi.

tabi ki. buyrun:

jquery kısmı

    $("button#dbtest").bind('click', function () {
    $.getJSON("/git.aspx?islem=dbtest", function (data) {
      $("div#dbtest").empty().append('<table><tr><td>Birim Adi</td><td>DAhili No</td><td>Hastane No</td></tr>');
      $.each(data, function (i, item) {
        $("div#dbtest").append('<tr><td>' + item.BirimAdi + '</td><td>' + item.DahiliNo + '</td><td>' + item.HastaneID + '</td></tr>');
      });
      $("div#dbtest").append('</table>');

    });
  });

csharp kısmı

      JavaScriptSerializer json = new JavaScriptSerializer();

    if (!String.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["islem"]))
    {
      switch (Request.QueryString["islem"].ToString())
      {

        case "dbtest":

          SqlCommand cmd = VT.Sorgu("SELECT BirimAdi, HastaneID,DahiliNo FROM Birimler");
          SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
          ArrayList objs = new ArrayList();
          while (reader.Read())
          {
            objs.Add(new
            {
              BirimAdi = reader["BirimAdi"],
              HastaneID = reader["HastaneID"],
              DahiliNo = reader["DahiliNo"]                
            }); 
          }

          Response.Write(json.Serialize(objs));
          break;
      }
    }

soruldu: 06 Mar '13, 13:52

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455665
cevap kabul oranı: 11%

değiştirildi: 06 Mar '13, 14:24

Kodları görebilir miyiz?

(06 Mar '13, 14:09) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

güncelledim, ilginize teşekkür ederim.

(06 Mar '13, 14:23) ercet00ilk ercet00ilk's gravatar image

Öncelikle senaryonuzu belirlemeniz lazım. Siz bu kodlarla ajax ile bir grid oluşturuyorsunuz. Grid üzerindeki veriler bir textbox içerisinde mi gelsin ve siz bunların değerlerini değiştireceksiniz tekrar göndereceksiniz? Yoksa listelenen gridden seçilen satırı güncelleyip sadece onu mu gönderecekseniz? Bu gelen verileri nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz?

(06 Mar '13, 14:35) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

Aslında her iki durumda da Ajax-Grid componenti yazmak gibi oluyor ki bu çok kolay olmayacak...

(06 Mar '13, 14:37) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

yani çekerken json ile çekeyim fakat güncellerken sıkıntılı olur diyorsanız yine eski yöntem ile bir parametreli prosedür ile değişiklik mi yapayım?

(06 Mar '13, 14:41) ercet00ilk ercet00ilk's gravatar image

Normalde aşağıdaki kod ile siz satır ve sütunlar oluşuyorturuyorsunuz. Bu satırları ve sütunları oluştururken butonlarda oluşturursunuz.

$("div#dbtest").append('<tr><td>' + item.BirimAdi + '</td><td>' + item.DahiliNo + '</td><td>' + item.HastaneID + '</td></tr><tr><td><input class="button" type="button" /></td></tr>');

Oluşturduğunuz butonla tıkladığınız satırı textboxlara alırsınız değerlerini güncelledikten sonra $.ajax ile tekrar yollarsınız.

$("button#edit").bind('click', function () {
$.ajax({
  type: 'POST',
  url: 'git.aspx/edit',
  // buraya textbox lara attıgınız ve güncellediginiz degerler gelir...
  data: { BirimAdi : txtbox1.val() , DahiliNo : txtbox2.val(), .... },
  contentType: 'application/json; charset=utf-8',
  dataType: 'json',
  success: function(result) {
    // güncelleme başarılı ise gridi yeni değerlerle yeniden yüklersiniz...
  },
  error: function() {
    alert('Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin');
  }
});
}

yukarıdaki ajax kodu ile değerini değiştirdiğiniz degeri git.aspx.cs içerisindeki bir metoda gönderirsiniz veri tabanı değerlerini güncelledikten sonra yeniden grid verilerini ceker sayfaya yollarsınız.

Bu soylediklerim birebir çalışacak kodlar değil çünkü daha bir çok ayar yapmak lazım. Normalde sizin istediğiniz senaryo ajax-grid kullanlarak yapılan işlemler. Bunu kimse kullanmaz çünkü zaten bunu yapan bir sürü jQuery kütüphanesi mevcut...

permanent link

cevaplandı: 06 Mar '13, 14:56

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

teşekkür ederim.

(06 Mar '13, 15:09) ercet00ilk ercet00ilk's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×54
×40

Soruldu: 06 Mar '13, 13:52

Görüntüleme: 865 kez

Son güncelleme: 06 Mar '13, 15:09

powered by BitNami OSQA