Veri gönderirken :

Intent intent = new Intent(this,SecondPage.class);
      intent.putExtra("Gelen",edit.getText());
      startActivity(intent);

veri alırken :

String deger = getIntent().getExtras().getString("Gelen");
    Toast.makeText(this, deger, Toast.LENGTH_LONG).show();

Ben burada nerede hata yapıyorum? İkinci sayfama veri gelmiyor.

soruldu: 06 Mar '13, 13:59

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 06 Mar '13, 14:03

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Intent intent = new Intent(this,SecondPage.class);
intent.putExtra("Gelen",edit.getText().toString());
startActivity(intent);

olarak değiştirir misin? intent.putExtra("Gelen",edit.getText()); satırında getText()'e toString() ekleyip dener misin?.

Kolay gelsin.

permanent link

cevaplandı: 06 Mar '13, 15:16

lastarabos's gravatar image

lastarabos
1.8k122742
cevap kabul oranı: 29%

değiştirildi: 06 Mar '13, 15:17

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 06 Mar '13, 13:59

Görüntüleme: 465 kez

Son güncelleme: 06 Mar '13, 15:17

powered by BitNami OSQA