Bir fxml tabloda tıklanılan satırdaki id yi alıp diger bir fxml tabloyu bu alınan id ye göre nasıl güncellerim?

soruldu: 09 Mar '13, 14:21

vaqif's gravatar image

vaqif
554410
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 12 Mar '13, 03:36

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288

2

Sorunuzu daha okunaklı biçimde yazmalısınız.

(09 Mar '13, 15:54) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×27

Soruldu: 09 Mar '13, 14:21

Görüntüleme: 532 kez

Son güncelleme: 12 Mar '13, 03:36

powered by BitNami OSQA