JPA ile ilgili ayarlarım aşağıdaki gibidir. Bu kodlar düzgün çalışıyorlardı. Projeyi düzenlemek istedim; JAVA versiyonunu 1.7 yaptım, Ant kullanmıyorum diye Ant ile ilgili dosyaları sildim vs...

Şu an Database bağlantısında bir sorun yok. Tek sorun; veritabanını değiştirip GenerateDdl=true yaptığımda, yeni veritabanına bağlanıyor ama eski veritabanı üzerinde tablo oluşturuyor.

Tam anlatabilemek için şöyle tarif edeyim;

Database adı: DB1, generateDdl=true olduğunda DB1 üzerinde tabloları generate ediyor ve DB1'e bağlanıyor.

Database Adı: TEST, generateDdl=true olduğunda yine DB1 üzerinde tabloları generate ediyor ve TEST veritabanına bağlanıyor.

Bu sorunu nasın düzeltebilirim?

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:lang="http://www.springframework.org/schema/lang"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd
        http://www.springframework.org/schema/lang http://www.springframework.org/schema/lang/spring-lang-3.2.xsd">

  <bean id="JT400DataSource" class="com.ibm.as400.access.AS400JDBCConnectionPoolDataSource">
    <property name="serverName" value="xxx.xxx.xxx.xxx" />
    <property name="user" value="aaaaa" />
    <property name="password" value="bbbb" />
    <property name="libraries" value="TEST" />
    <property name="databaseName" value="ddddd" />
    <property name="dateFormat" value="dmy" />
    <property name="dateSeparator" value="." />
    <property name="timeFormat" value="hms" />
    <property name="timeSeparator" value=":" />
    <property name="errors" value="full" />
    <!-- <property name="secure" value="true" /> -->
  </bean>

  <bean id="entityManagerFactory"
    class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="persistenceUnitName" value="erp" />
    <property name="jpaVendorAdapter">
      <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
        <property name="showSql" value="true" />
        <property name="generateDdl" value="true" />
        <property name="databasePlatform" value="org.hibernate.dialect.DB2400Dialect" />
        <property name="database" value="DB2"></property>
      </bean>
    </property>
    <property name="dataSource" ref="JT400DataSource" />
  </bean>
</beans>

soruldu: 11 Mar '13, 03:30

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

değiştirildi: 13 Mar '13, 04:44

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


persistence.xml dosyasına;

<provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>

eklediğimde sorun çözüldü. Hibernate 4.3.3 kullanıyorum. Hibernate'in 3.x versiyonlarında

<provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>

kullanmak gerekiyor.

permanent link

cevaplandı: 03 Nis '14, 07:16

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111
×86

Soruldu: 11 Mar '13, 03:30

Görüntüleme: 1,896 kez

Son güncelleme: 03 Nis '14, 07:16

powered by BitNami OSQA