model

public class Musteriler
{
  public int Id { get; set; }
  public int MusteriNo { get; set; }
  public strind Ad { get; set; }
  public strind Soyad { get; set; }
}

controller

ViewBag.Musteriler = new SelectList(db.Musteriler, "Id", "Ad");

Yukarıdaki gibi müşterilerin adlarını veritabanından çekiyorum. Fakat textField kısmında sadece müşteri adı görünüyor, benim istediğim müşteri adı ile birlikte başka alan da göstermek örneğin müşteri adı ve soyadı. Bunu nasıl yapabilirim.

Teşekkürler...

soruldu: 11 Mar '13, 09:18

Jalil's gravatar image

Jalil
21125
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 13 Mar '13, 04:45

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Birinci seçenek Linq ile çekerken birleştirmek.

ViewBag.Musteriler = new SelectList((from m in db.Musteriler select new { 
  Id = m.Id,
  AdSoyad = m.Ad + " " + m.Soyad}), 
  "Id", 
  "AdSoyad", 
  null);

İkinci seçenek sınıf içerisinde tanımlamak

public class Musteriler
{
  public int Id { get; set; }
  public int MusteriNo { get; set; }
  public strind Ad { get; set; }
  public strind Soyad { get; set; }
  public string AdSoyad
  {
    get 
    {
      return string.Format("{0} {1}", Ad, Soyad);
    }
  }
}
permanent link

cevaplandı: 11 Mar '13, 09:40

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×84

Soruldu: 11 Mar '13, 09:18

Görüntüleme: 965 kez

Son güncelleme: 18 Mar '13, 09:49

powered by BitNami OSQA